Menu

Interesujące fakty dotyczące gier komputerowych

49% procent amerykanów przyznaje się, że spróbowali grać w gry komputerowe, podczas gdy 10% z nich określa się jako typowi gracze komputerowi. Postawy ludzi wobec gier są często dość skomplikowane, oraz niepewne.

W ostatnich latach pojawiły się główne debaty na temat społecznego wpływu gier video i ich wpływu na ludzi. Podczas tych debat wśród głównych tematów pojawiły się : czy mężczyźni dominują w grach? Czy gry z dużą dawką przemocy promują agresywne zachowania? I czy gry zachęcają do pozytywnych cech, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacja i praca zespołowa.

Około połowa dorosłych Amerykanów (49%) kiedykolwiek grała w gry video na komputerze, telewizorze, konsoli do gier lub przenośnym urządzeniu, takim jak telefon komórkowy, a 10% uważa się za „graczy”. Większość dorosłych Amerykanów (60%) uważa, że większość osób grających w gry video to mężczyźni – co stanowi 57% kobiet, które grają w gry video. Dane pokazują, że w pewnym sensie założenie to jest błędne: niemal identyczny udział kobiet i mężczyzn w grach video (50% mężczyzn i 48% kobiet).

Amerykanie są stosunkowo podzieleni co do tego czy istnieje możliwy związek między brutalnością gry, a rzeczywistą przemocą. Nieznaczna większość opinii publicznej (53%) nie zgadza się z oświadczeniem, iż osoby grające w gry gdzie pojawia się przemoc są bardziej agresywne. 40% jednak zgadza się, że istnieje związek między przemocą w grach a brutalnym zachowaniem.

Opinia publiczna wydaje się być podzielona co do innych kwestii dotyczących gier komputerowych. Na przykład jedna czwarta wszystkich dorosłych (26%) uważa, że większość gier wideo jest stratą czasu, a 24% jest zdania, iż granie w gry może być kreatywną formą rozrywki. 16% opinii publicznej nie ma pewności, co myśleć o tej kwestii.

Kontrowersje wywołuje również temat czy rzeczywiście gry pomagają rozwijać strategie radzenia sobie z problemami i uczą myślenia strategicznego. Około 47% ankietowanych jest zdania, iż gry mogą choć nie muszą pozytywnie oddziaływać na wyżej wymienione kwestie.