Pomiary BHP Poznań i ich zasadność

Czy konieczne są pomiary BHP Poznań i w jakich sytuacjach?

pomiary BHP Poznań

Jak rozpoznać dobrą firmę wykonującą pomiary?

W ramach BHP wyróżnia się wiele czynników szkodliwych. Jednym z nich jest pole magnetyczne. Poniższy artykuł wyjaśni, w jakich warunkach i jakimi metodami wykonuje się pomiary BHP Poznań. Zapraszamy do lektury!

Pomiary BHP Poznań oferuje wiele firm. Jednak nie każda z nich jest warta zaufania. Aby wybrać dobre przedsiębiorstwo, najlepiej sugerować się opiniami innych klientów. Czynnikiem o dużym znaczeniu będzie także doświadczenie. Nie warto zostawać pierwszym klientem nowo założonej firmy. Warto także uwzględnić, czy firma stale podnosi swoje kwalifikacje. Co najważniejsze, pomiary elektromagnetyczne wykonywać mogą wyłącznie akredytowane laboratoria. Akredytacje wydaje Polskie Centrum Akredytacji. Kluczowe jest także spełnienie przez firmę wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017. Można także na stronie potencjalnie wybranego laboratorium sprawdzić, czy pracowało ono dla renomowanych firm.

Kiedy wykonać pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy?

Badanie należy wykonywać co dwa lata, jeśli w poprzednim nie stwierdzono występowania zagrożenia dla pracowników. Jeśli wykazano, że poziom promieniowania jest groźny dla pracowników, pole elektromagnetyczne pomiary wykonuje się co najmniej raz do roku.

Kiedy należy je wykonać? Nie każdy pracodawca ma taki obowiązek. Przeprowadzić je muszą firmy, których pracownicy narażeni są na pole elektromagnetyczne. Mowa tu o osobach pracujących w otoczeniu stacji transformatorowych, urządzeń rezonansu magnetycznego, zgrzewarek czy defektoskopów magnetycznych.

Pomiary wykonuje się z pomocą mierników pola elektromagnetycznego. Wyróżnia się kilka rodzajów tego typu urządzeń. Testery ELF-EMF umożliwiają pomiary natężenia pola elektromagnetycznego do częstotliwości wynoszącej 300 Hz. Powyżej niej trzeba sięgnąć po mierniki RF-EMF, które rejestrują częstotliwości do 8 GHz. Istnieją mierniki jedno- i trójosiowe. Te drugie pozwalają na szybsze pomiary dzięki badaniu kilku częstotliwości w jednym czasie.

pomiary BHP Poznańpomiary elektromagnetyczneakredytowane laboratoriapole elektromagnetyczne pomiarypomiary natężenia pola elektromagnetycznego