Magnetofon

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe - czy warto skorzystać?

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Akredytowane laboratorium pomiarowe - dlaczego warto korzystać z usług jakie świadczy

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie i pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są obowiązkiem wynikającym z przepisów bhp. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług jakie oferuje nam akredytowane laboratorium pomiarowe. Dlaczego to takie ważne, żeby korzystać z ich usług?

Co oznacza pojęcie laboratorium akredytowane?

Akredytacja to poświadczenie uprawnionego organu, że dany podmiot jest uprawniony do wykonywania, określonych zadań. Ocenę przeprowadzają niezależni eksperci, na podstawie określonych kryteriów akredytacji w zależności od rodzaju lub profilu działalności podmiotu. Akredytacja jest często przywoływana w kontekście laboratoriów badawczych. Aby uzyskać tytuł jakim jest akredytowane laboratorium pomiarowe w Polsce, jest konieczne uzyskanie certyfikatu od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Dlaczego i jak często należy mierzyć pola elektromagnetyczne?

Wśród czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy coraz większą rolę odgrywa związek między polami elektromagnetycznymi, a bezpieczeństwem i higieną pracy. W wielu zakładach konieczne staje się monitorowanie intensywności tego zjawiska. Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, ale stale rosnąca sieć urządzeń elektrycznych powoduje niekorzystny wzrost ekspozycji w terenie. Obecnie pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku pracy muszą być wykonywane co najmniej raz na dwa lata. W założeniu że w ostatnim pomiarze znajdował się tylko obszar pośredni. Gdy podczas ostatniego pomiaru pojawił się obszar niebezpieczny, to zdecydowanie wskazane jest wykonanie pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego przynajmniej raz w roku. Jeżeli w ciągu dwóch lat, po wykonaniu pomiarów elektromagnetycznych w środowisku pracy, nie zostanie stwierdzony obszar chroniony, pracodawca nie musi ponownie wykonywać badań i pomiarów.

Symulacje komputerowe

Obecnie na etapie projektowania urządzeń elektrycznych istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji na komputerze. Dzięki temu łatwo oszacować siłę oddziaływań elektromagnetycznych. Jednak żadna symulacja nie zastąpi pomiaru. Pole elektromagnetyczne w środowisku pracy mierzy się odpowiednim miernikiem. Możliwy jest pomiar zarówno całkowitego wpływu, jak i pola wybranych urządzeń. Z reguły pomiary nie są wykonywane niezależnie.

Dlaczego warto skorzystać z usług laboratorium akredytowanego?

Korzystanie z akredytowanych laboratoriów do wykonywania pomiarów powoduje, że otrzymujemy wyniki badań, których możemy być na 100% pewni. Wynika to głównie z konieczności zastosowania odpowiedniego systemu kontroli jakości w akredytowanym laboratorium, dzięki któremu monitorowana jest wiarygodność wszystkich rezultatów badań. Dlatego, mimo wysokich kosztów usługi, to jednak akredytowane laboratorium jest najlepszym wyborem podczas badań BHP.

pomiary natężenia pola elektromagnetycznegoakredytowane laboratorium pomiaroweakredytacjaakredytowane laboratorium pomiarowepromieniowanie elektromagnetycznepomiarów elektromagnetycznych w środowisku pracysymulacji na komputerzepole elektromagnetyczne w środowisku pracykorzystanie z akredytowanych laboratoriówakredytowane laboratorium

Powiązane wpisy

Magnetofon szpulowy

Magnetofon szpulowy to doskonała jakość dźwięku

Pomiary BHP Poznań i ich zasadność

Czy konieczne są pomiary BHP Poznań i w jakich sytuacjach?